P: Bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan adalah?

Soal

Bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan adalah?

Jawab

  • Azotobacter
  • Clostridium
  • Nitrosomonas
  • Rhizobium
  • Anabaena

Jawaban benar : Rhizobium

Penjelasan

  1. Azotobacter berfungsi mengikat nitrogen bebas
  2. Clostridium berfungsi mengikat nitrogen bebas
  3. Nitrosomonas berfungsi membentuk nitrit
  4. Rhizobium adalah bakteri yang berfungsi mengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan
  5. Anabaena berfungsi mengikat nitrogen melalui tanaman paku